Xử phạt xe tải không lắp thiết bị giám sát hành trình

Theo số liệu của Thanh tra giao thông Tp. Hồ Chí Minh ngày 7-1-2016, sau hai ngày ra quân xử phạt đối với xe có tải trọng từ 10 tấn trở lên nhưng không gắn thiết bị giám sát hành trình và phù hiệu vận tải theo qui định, đã có 30 phương tiện bị xử phạt với số tiền trên 120 triệu đồng. Các trường hợp này đều bị tạm giữ giấy phép lái xe 60 ngày.

Điều 14 – 86/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định các nội dung về thiết bị giám sát hành trình của xe như sau:

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình; thiết bị giám sát hành trình phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông.

Trước ngày 01 tháng 1 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên