Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên web và app

Nguyễn Thị Tam - Cập nhật lúc: 17:05 - 31/05/2024   - 66 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên web

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên app

Nguyễn Thị Tam

Nguyễn Thị Tam Viettel (MSNV:406261) là chuyên viên kinh doanh CEO Viettel tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Kinh Tế có kinh nghiệm hơn 10 năm (vào Viettel tư năm 2010) bán hàng xuất sắc với các kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ bán hàng và sau bán hàng các dịch vụ Viettel như: FTTH, chữ ký số, Vtracking, Cloud, Brandname, SIPTrunking,...